Lindring ved livets slutt

Grunnleggende kurs i lindrende behandling

God lindrende behandling er basert på helhetlig omsorg og tverrfaglig tilnærming der den medisinske behandlingen av pasientens symptomer kombineres med kunnskapsbasert omsorg. Trygghet og ro kan formidles til pasient og pårørende av trygge, rolige og faglig kompetente hjelpere. Det å skape et velfungerende tverrfaglig team er en kontinuerlig prosess av egenutvikling, faglig kompetanseøkning og kollegial støtte.

Dette kurset er et tilbud for helsepersonell som ønsker å øke sin kompetanse i lindrende behandling og omsorg. Det er tre måter å benytte seg av tilbudet på:

  1. Hvis du ikke ønsker kursbevis, kan du gjerne lese gjennom innholdet på egen hånd.
  2. Hvis du ønsker kursbevis etter individuell gjennomføring, må du lage en gratis Helsekompetanse-konto.
    Når du er logget inn, kan du ta kurset.
  3. Hvis du ønsker kursbevis etter gjennomføring i ei gruppe, må du også være logget inn.
    Når du er logget inn, kan du gå gjennom kurstest og evaluering for å få kursbevis.
Hvordan mennesker dør, forblir som viktige minner hos dem som lever videre. Både av hensyn til dem og til pasienten, er det vår oppgave å kjenne til hva som forårsaker smerte og plager, og hvordan vi kan behandle disse plagene effektivt. Det som skjer de siste timene før et menneske dør, kan lege mange tidligere sår, eller forbli som uutholdelige erindringer som forhindrer veien gjennom sorg.Cicely Saunders

Palliasjon_Runar_Intro_Lindrende_300915

Kontakt

Fagansvarlig: Merike Pallas

Kompetansekoordinator Leksvik kommune: Karita Lysvand

Kompetansekoordinator Bjugn kommune: Rita Langvold

Teknisk support

Kurset ble lansert mai 2016.
Sist revidert: 13.juni 2016.