Lindring ved livets slutt

Grunnleggende kurs i lindrende behandling

God lindrende behandling er basert på helhetlig omsorg og tverrfaglig tilnærming der den medisinske behandlingen av pasientens symptomer kombineres med kunnskapsbasert omsorg. Trygghet og ro kan formidles til pasient og pårørende av trygge, rolige og faglig kompetente hjelpere. Det å skape et velfungerende tverrfaglig team er en kontinuerlig prosess av egenutvikling, faglig kompetanseøkning og kollegial støtte.

Dette kurset er et tilbud for helsepersonell som ønsker å øke sin kompetanse i lindrende behandling og omsorg.

Hvordan mennesker dør, forblir som viktige minner hos dem som lever videre. Både av hensyn til dem og til pasienten, er det vår oppgave å kjenne til hva som forårsaker smerte og plager, og hvordan vi kan behandle disse plagene effektivt. Det som skjer de siste timene før et menneske dør, kan lege mange tidligere sår, eller forbli som uutholdelige erindringer som forhindrer veien gjennom sorg.Cicely Saunders
Du kan se innholdet uten å logge deg inn, men for å få kursbevis må du logge deg inn med en gratis Helsekompetanse-konto og ta kurset.

Palliasjon_Runar_Intro_Lindrende_300915

Kontakt

Fagansvarlig: Merike Pallas

Kompetansekoordinator Leksvik kommune: Karita Lysvand

Kompetansekoordinator Bjugn kommune: Rita Langvold

Teknisk support

Kurset ble lansert mai 2016.
Sist revidert: 13.juni 2016.