Du er her

Innhold

Skrevet av Tore Høgås tor, 03/17/2016 - 08:14

Modul 1: Den døende pasienten

Kommunikasjon med alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende er utfordrende, både følelsesmessig og faglig. For helsepersonell er det et kontinuerlig arbeid med god kunnskap, ferdigheter, holdninger og refleksjon.

Modul 2: Lindrende omsorg

Denne modulen omhandler sentrale elementer i omsorg og pleie av døende mennesker:

Modul 3: Forebygging og lindring av fysiske og psykiske symptomer

Lindring av fysiske og psykiske symptomer står sentralt i behandlingen av pasienter i livets sluttfase.

Modul 4: Valgfri fordypning

Denne modulen omhandler akutte komplikasjoner som kan oppstå ved en langtkommen progressiv sykdom og gir en oversikt over de vanligste medikamentene brukt i livets sluttfase.